Elektrik Abonelik İşlemleri

Elektrik Abonelik İşlemleri

Keşan’da yaşıyorsanız Elektrik Abonelik İşlemlerinizi Buradan Yapabilirsiniz

Buradan Elektrik Abonelik Başvuru ve Abonelik İptali, Fatura Ödeme İşlemleri gibi birçok işlemi yapabilirsiniz

Elektrik Online Abonelik İşlemleri

 

Elektrik Abonelik için Gerekli Belgeler

1 Abonelik Başvuru Dilekçesi (Gerçek Kişiler için Ek-1, Tüzel Kişiler için Ek-2)
2 3194 sayılı İmar Kanunu gereği kullanım amacına göre İnşaat Ruhsatı (Yapı Ruhsatı) veya Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan Belgesi)
3 Yetki Belgesi (Tüzel Kişilerde İmza Sirküleri, Resmi Dairelerde Yetki Yazısı, Ortak Kullanım yerlerinde Yönetim Kurulu Karar Defteri)
4 Vekaletname (Vekaleten başvuruda bulunuluyorsa)
5 Yeni bir kullanım yeri için ilk abonelik başvurusunda, Dağıtım Şirketi ile imzalanmış olan Dağıtım Bağlantı Anlaşması
6. Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) Poliçesi